Hjembækskolen

 
Hjembækskolen er beliggende lige udenfor landsbyen Hjembæk, tæt på Jyderup i naturskønne omgivelser. Adressen er Lille Stokkebjergvej 9, 4450 Jyderup.

Skolen er gennemgribende renoveret og moderniseret ved skolestart 2012/2013. De fysiske rammer giver god mulighed for undervisning i små grupper, da der er 5 store klasselokaler, mindre arbejdsrum og andre områder der kan fungere som arbejdsstationer for de unge.

Skolens faciliteter rummer udover undervisningslokalerne, egen gymnastiksal, træningscenter, køkken, billedkunstlokale, fodboldbane, værksteder til hhv. træ og metal/motorer. Der er gode udenoms arealer på den store grund omkring bygningerne, med mulighed for boldspil på fodboldbanen og anden fysisk udfoldelse i naturen omkring skolen.

Undervisningslokalerne er udstyret med interaktive tavler og elevcomputere fordelt på klassesæt, samt Ipads, så den enkelte unge har mulighed for at arbejde med IT i undervisningen. Skolen benytter sig fortløbende af eksterne konsulentforløb, samt kurser i IT i undervisningen. Dette er etableret for at fastholde udviklingen og relevansen af IT i undervisningssammenhæng.

Hjembækskolen er et dagbehandlingstilbud, hvilket betyder at skolen er specialiseret i at undervise unge, som har et behandlingsbehov. Selve behandlingsaspektet i dagligdagen er miljøterapeutisk funderet, og beskrevet nærmere under Behandlingen. Skolen har et tæt samarbejde med opholdsstederne Tornbrinken, Vesterhuset, Birkehuset, Stokkebjerghusene og botilbuddet Drosselvej. Størstedelen af eleverne på skolen kommer fra de nævnte steder, men skolen har også elever tilknyttet som ikke har med disse at gøre, og som bor hjemme, på andre opholdssteder o.l.

  • Normering på skolen er 1:3
  • Antal elever ca. 30, hvoraf der er en mindre gruppe af STU-elever.
  • Skolen er prøveafholdende, dvs. der tilbydes 9. kl. afgangsprøve og 10. kl. afgangsprøve.

Der kan gå elever i alderen 12-25 år, idet der også er STU-elever, men langt den største del er i aldersspændet mellem 14-18 år, dvs. udskolingselever. I praksis betyder dette at undervisningen i overbygningen, og følgelig prøveorienteret undervisning spiller en væsentlig rolle i det daglige. Meget af undervisningen fokuserer derfor på, at den unge skal blive: først skoleparat, så prøveklar og sluttelig uddannelsesparat. Dette er dog helt individuelt tilrettelagt, da erfaringen med de unge er, at rigtig mange ikke har et klassetrinssvarende fagligt niveau, på baggrund af en sporadisk, afbrudt eller af anden årsag utilstrækkelig skolegang.

Hjembækskolen er underlagt folkeskoleloven. Det betyder, at skolen overholder alle formelle krav, så som: timetal, fagrække, årsplaner, praktikforløb, brobygning, UU-vejledning, projektopgaver, terminsprøver, nationale test, afgangsprøver m.m.

Undervisningen på Hjembækskolen er tilrettelagt ud fra de respektive unges faglige niveau, og er derfor individuelt tilrettelagt. Dette skyldes at virkeligheden for den overvejende del af de unge er, at der er en uoverensstemmelse mellem aldersvarende fagligt niveau og det reelle. Dette kan være generelt, såvel som på fagspecifikt niveau, men fælles er det, at der er en hel del, som skal indhentes.