Behandlingen

HS.udsigtBehandlingen er en integreret del af dagsbehandlingstilbuddet i samme omfang som undervisningen. Der laves behandlingsarbejde gennem hele skoledagen, hvad enten sammenhængen er faglig eller eksempelvis ikke-fagligt relaterede samtaler, spisning, aktiviteter og pauser. Dette skyldes at miljøterapeutisk behandlingsarbejde som koncept omhandler helheden, dvs. relationerne og strukturen i det daglige. Strukturen, tydeligheden og forudsigeligheden i hverdagen, samt relationen mellem lærer og elev, danner en samlet ramme for behandlingen. Dette er ikke alene givet på baggrund af skoleskemaet, men i ligeså høj grad i forhold til at tiderne og rammerne overholdes af tydelige voksne. Der skabes forudsigelighed, ro og tryghed for den unge, så denne kan arbejde med sine behandlingsproblematikker og faglige udvikling i samspil med den nære voksne.

Der er en større sammenhæng i miljøterapien i forhold til teoretisk grundlag og behandlingsmæssige metoder, så som spejling, jeg-støttende samtaler og livshistorier. Vigtigt er det at tilgangen til den unge er fælles og ensartet i forhold til, hvordan den unges behandlingsbehov imødekommes i det daglige.