Forældresamarbejde

Forældresamarbejde.
Forældresamarbejdet på Hjembækskolen prioriteres højt. Det er vigtigt at skole og forældre sammen støtter op omkring den unges skoleforløb, for at skabe de bedste muligheder for den unges faglige og personlige udvikling. Det har en positiv afsmittende effekt på den unges skolemotivation.

Der er indarbejdet faste strukturer for at sikre forældrene holdes orienteret om den unges skolegang. Der laves nyhedsbreve, hvor forældrene informeres om planlagte aktiviteter og forløb i skoleregi.
Elevplaner udarbejdes og tilsendes en gang årligt, og forældre er desuden inviteret til 2 årlige skole- og statusmøder. Forud for møderne udarbejdes der en skoleudtalelse. Forældremøder herudover aftales efter behov.

For de unge, der bor på opholdsstederne varetages forældrekontakten af kontaktpersonen. I det daglige er kontaktpersonerne i tæt dialog med det lærerteam, der er omkring den unge i klassen.

Graden af forældresamarbejde aftales individuelt. Der kan laves aftaler omkring fast ugentlig kontakt pr. telefon eller mail efter behov. Forældre er altid velkomne til at tage kontakt til skolen.

Gorm Larsen, afdelingsleder
gorm@hjembaekskolen.dk
Telefon: 61 66 76 37

Jane Winther, afdelingsleder
mailto:jw@antu.dk
Telefon: 25 75 38 68

Forældrene inddrages, hvis der skal laves større beslutninger eller ændringer omkring den unges skolegang.