Hverdagen

Skoledagen på Hjembækskolen er præget af tydelig struktur og forudsigelighed. Overordnet set er det hensigten at eleverne ikke mødes af overraskelser og uplanlagte aktiviteter i løbet af skoledagen.

Klasserne er organiseret i mindre enheder med op til 8 elever i en klasse med et to-lærersystem. To-lærersystemet betyder at der er to lærere i klasserummet, som fordeler størstedelen af fagene imellem sig. Tysk, fysik/kemi og idræt, samt valgfag bliver udbudt på tværs af klasserne. Ved at der fast er de samme to lærere i klassen, kommer der et godt kendskab til den enkelte unge og omvendt. Derfor bliver følingen med det faglige tilsvarende præcis i takt med, at der bliver brugt så mange timer sammen i klassen. At være to lærere giver mulighed for at kunne tage en eller flere unge ud til eksempelvis gruppearbejde eller samtaler, skulle det være en svær dag. Undervisningen tilrettelægges med hensyntagen til eleven, hvilket betyder at der kan være behov for individuelle pauser, bevægelse eller musik.

Eleverne møder ind til undervisning kl. 9.00, hvor dagen gennemgås. Der er klasseundervisning frem til spisning 12:15, hvor klassen spiser fælles. Der er altid rugbrød, salat og et bredt udvalg af pålæg og tilbehør, og en dag om ugen er der varm mad. Der tages hensyn til den enkelte i forhold til spisning, både i forhold til maden, hvis der er særlige omstændigheder: allergi og spiseforstyrrelser. Det kan være en svær situation at deltage i. Der er en kostpolitik på skolen, som understøtter grundtanken om, at der er en sammenhæng mellem den psykiske og fysiske trivsel. Derfor er der fokus på at der serveres sund mad. Denne tanke er ligeledes gældende i forhold til valgfagene, hvor muligheden for at være fysisk aktiv er en gennemgående mulighed over hele ugen.

Efter spisning arbejdes der fagfagligt frem til kl. 14.00, hvorefter den understøttende undervisning er lagt, i form af valgfag. Hjembækskolen har valgt at organisere den understøttende undervisning og lektiecafé, så den bliver en del af skolens samlede tilbud. Valgfagsudbuddet er varieret og forsøger at tilgodese bredden i ungegruppen. Valgfag er, som nævnt, på tværs af klasserne og giver derfor mulighed for, at lære flere unge fra de andre klasser at kende.

Hjembækskolen.spisestue  Hjembækskolen.køkken  Hjembækskolen.hal1  Hjembækskolen.hal2