Skoleskema

Der er en stor opmærksomhed på, at det er vigtigt for de unge, at blive mødt af en tydelig og genkendelig struktur i hverdagen. Her spiller det faste skema en stor rolle.

Nedenfor ses skolens grundskema for overbygningen. Skolen har fortrinsvis elever indskrevet på klassetrin i overbygningen. De ”røde” fag er de naturfaglige og inkluderer biologi og geografi, de ”grønne” fag er de humanistiske og inkluderer historie og kristendomskundskab. Understøttende undervisning er henlagt under de ”blå” fag.

Under punktet hverdagen er det nærmere beskrevet, hvordan skoledagen afvikles ud fra grundskemaet, både i forhold til undervisningen i klassen, såvel som undervisningen på tværs af klasserne.

HS-grundskema-2016-17