Virksomhedsplan

I virksomhedsplanen er der en mere formel beskrivelse af skolens værdigrundlag, pædagogiske grundlag og organisatoriske opbygning. Heri findes de mere tekniske beskrivelser i henhold til folkeskoleloven, eksempelvis udspecificerede timetal, årsmål, budget med mere.

virksomhedsplan 2016-17