Forældresamarbejde

Opholdssteder og botilbud vægter forældresamarbejdet højt. Et samarbejde mellem miljøterapeuter og forældre er vigtigt i anerkendelse af forældrenes fortsatte betydning i den unges liv, en prioritering af, at familierelationer opretholdes på trods af anbringelsen. Støtte og rådgivning til forældre under anbringelsesforløbet bidrager til, at hverdagen bliver nemmere.

Miljøterapeuterne kontakter forældrene en gang ugentligt efter ugesnak. Det sikre en gensidig dialog om og med den unge. Der tages ved ugering udgangspunkt i den unges aktuelle hverdag og liv.

Miljøterapeuterne forpligter sig til, at underrette forældre om centrale begivenheder og infomere om væsentlige beslutninger eller ændringer, der iværksættes i den unges dagligdag. Ved særlige akutte hændelser forpligter miljøterapeuterne sig til, at kontakte- og løbende informer forældre.

Ved indflytning vil der de første dage være en daglig kontakt til forældrene.

Der afholdes som minimum halvårligt statusmøde, hvor den unges behandlingsforløb evalueres.

Forældre og søskende er altid velkomne til et besøg ifølge aftale med miljøterapeuterne. Forældrene er altid velkomne til, at tage kontakt til opholdssted eller botilbud.

Unge over 18 år har mulighed for, at underskrive samtykkeerklæring, såfremt den unge ønsker, at forældrene involveres fremadrettet.

Som årlig tradition afholdes sommerfest på det enkelte opholdssted og botilbud. Her har de unge mulighed for at invitere sine pårørende, og være vært for arrangementet.

Under hjemmesidens punkt aktuelt vil det være muligt, at se nyhedsbreve med sidste nyt i afdelingerne.