Miljøterapi

Miljøterapi fokuserer på udvikling og trivsel

På vores botilbud og opholdssted har vi en række miljøterapeuter ansat, der omfatter psykiatere, sygeplejersker, ergoterapeuter og andet pædagogisk personale. Vores miljøterapi står på to ben: relation og struktur. For det første ønsker vi at skabe relation mellem de unge og det pædagogiske personale for at skabe grobund for udvikling og trivsel. Det handler om at skabe et trygt miljø, hvor de unge drager nytte af de muligheder, vi tilbyder i forbindelse med både skole og dagsaktiviteter. Mødet mellem de unge og de voksne er baseret på troværdighed, omsorg, åbenhed, nysgerrighed og respekt. For det andet skaber vi struktur i de unges hverdag, der består af fastlagte aktiviteter og rutiner. De unge går i seng og står op på samme tid hver dag, deltager i velplanlagte aktiviteter og er løbende i samtale med de pædagogiske personale. På den måde lever de unge i en fast rytme, hvor der samtidig er plads til sjov, leg og fællesskab.

Formålet med vores miljøterapi er ikke alene at skabe trygge, faste og anerkendende rammer om de unges tilværelse, men også at lægge fundamentet for udvikling – så den enkelte opnår kompetencer og færdigheder til at flytte sig fra et udviklingstrin til det næste.

Vi har igennem årene samarbejdet med kommuner på hele Sjælland, herunder alle hovedstadskommunerne samt Roskilde, Odsherred og Holbæk.