Opholdssted

Botilbud for unge med psykiske vanskeligheder

Vi tilbyder botilbud og opholdssted til unge, der har psykiske vanskeligheder at arbejde med. Med fokus på anerkendelse, nærhed, trivsel og udvikling ønsker vi at skabe trygge og behagelige rammer for såvel de unge som medarbejdere på stedet. Vores botilbud giver unge over 18 mulighed for at leve i en fast hverdagsrytme med aktiviteter, samtaler, opgaver og socialt fællesskab. De fleste kommer til at bo i et parcelhus, hvor man har sit eget værelse, men deler køkken, bad og stue samt de faciliteter, der hører med.

I fællesskab med pædagogisk personale (for eksempel sygeplejersker, ergoterapeuter, psykiatere, socialrådgivere, pædagoger) og jævnaldrende deltager de unge i helt normale dagsaktiviteter såsom styrketræning, løb, tøjvask, fælles spisning, rengøring og ugesnak. Ved siden af livet på botilbuddet har de unge en dagsbeskæftigelse, som kan være alt fra enkeltfag på HF til praktik i en virksomhed. Vores opholdssted er et døgntilbud med miljøterapeuter døgnet rundt til unge i aldersgruppen 12-23. Som led i en struktureret hverdag går de unge i skole (Hjembækskolen) og deltager i forskellige aktiviteter som for eksempel oprydning, psykoedukation og fysisk træning. Samtidig deltager de unge løbende i samtaler med miljøterapeuter med henblik på at fremme personlig udvikling og trivsel.

Vi har igennem årene samarbejdet med kommuner på hele Sjælland, herunder alle hovedstadskommunerne samt Roskilde, Odsherred og Holbæk.