Profil

Organisationens stiftere er Kirsten Benediktson og Jesper Christensen.

Vores beslutning om at skabe en organisation for miljøterapeutisk arbejde, udspringer af vores fælles menneskesyn, værdier og syn på, hvordan man kan skabe en god tilværelse og udvikling for unge, der har psykiske vanskeligheder at arbejde med. På trods af, at det er en større organisation, er hver enhed kendetegnet ved at leve op til vores ønske om anerkendelse, nærhed, trivsel og udvikling for de unge og alle andre omkring os. Det er dét, og ikke organisationens størrelse, vi gerne vil måles på.

Sammen med vores gode medarbejdere ønsker vi at drive en organisation, der har overskud og ressourcer til at arbejde udviklende med vores tilbud og metoder. Vi ønsker at skabe de bedste rammer omkring unge såvel som medarbejdere. Vi bestræber os på at alle deltager i relevante faglige, og fagligt udviklende, sammenhænge.

Den Miljøterapeutiske Organisation rummer lige nu 4 opholdssteder og et botilbud. Derudover driver vi også Dagbehandlingstilbuddet Hjembækskolen som arbejder tæt sammen med alle døgnafdelingerne, andre opholdssteder, plejefamilier og familier til unge som bor hjemme men har brug for den særlige behandlings- og undervisningsramme som netop Hjembækskolen kan tilbyde.

Organisationsdiagram