Hverdagen

Miljøet på opholdssteder og botilbud er rammet ind af en fast struktur, som er kendt af de unge. Der er faste tider for måltider, skole, aktiviteter og ugentlige opgaver. Hver ung har minimum en halv time alene med en voksen om dagen. I dette tidsrum laves en daglig opgave, der enten består af tøjvask, rengøring, madlavning eller ugesnak.

En del unge har dårlige erfaringer fra tidligere skoleforløb. Undersøgelser har vist, at der er en sammenhæng mellem uddannelse og mulighed for, at klare sig som voksen. De unge har et dagbehandlingstilbud, der tager individuelt hensyn. Miljøterapeuterne støtter massivt op omkring de unges fremmøde. Der er et tæt samarbejde mellem opholdssteder og skole.

Der lægges vægt på den unges sundhed, hvilket betyder at de unge tilbydes kost efter Fødevareministeriets anbefalinger.

Der tilbydes følgende faste gruppeaktiviteter:

  • Psykoedukation
  • Sanseintegrationsgrupper
  • Løbegrupper
  • Styrketræning
  • Diverse sportsaktiviteter
  • Træning i eget træningsrum

Der etableres gruppeaktiviteter efter behov for eksempel pigegruppe og diverse selvhjælpsgrupper. Der udarbejdes livshistorier med de unge.

De unge er omgivet af professionelle voksne, der arbejder anerkendende og nærværende.

Vesterhuset.opholdsrum  Vesterhuset.køkken